Menestystä voidaan katsoa olevan silloin, kun kaikki osapuolet voivat katsoa hyötyvänsä. Perusanalogiana menestys ei ole yksiulotteista. Voidakseen kokea tyydytystä omasta työstään, yksilön tulee saada arvostusta omasta työstään, ei voida enää katsoa, että pelkkä palkka motivoisi yksilöä kehittämään itseään ja työtään. Kun työnteko oli ennen selviytymistä, tänä päivänä jokainen meistä haluaa kokea olevansa merkityksellinen ja haluamme nähdä omalla työllämme olevan arvoa.

Oppiminen on yksilöissä tapahtuva muutos, jossa yksilö on tiedon luoja. Emme voi ajatella organisaation oppivan ilman yksilöitä, ilman omia työntekijöitään. Yritykseen sitoutuneella henkilöstöllä olevan osaamistason tulisi vastata yrityksen sekä sen tuotteisiin ja palveluihin asetettavia kehittymistavoitteita. Asenne osaamisensa kehittämiseen lähtee ihmisestä tai organisaatiosta itsestään ja halusta ”pysyä ajan hermolla”. Tämän kehittämisen tulisi olla jatkuvaa.

Räätälöimme koulutuksen organisaation tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti, jonka suunnittelemme juuri yrityksen tarpeita vastaavaksi. Kartoitettu lähtötilanne tuo valmiuksia muutokseen ja tulevaisuuden ennakointiin: Palvelupolku ja arvoketju yrityksessä toimivat alkukartoituksen välineinä.