Luonnon vaaliminen

Toimintamme lähtökohtana on luonnon vaaliminen. Tämä tarkoittaa sitä, että päätöksenteossa huomioidaan ekologiset näkökulmat ja painotetaan kestävän kehityksen periaatteita kaikissa valinnoissa.

Tavoitteena on luoda kehitystä, joka tyydyttää nykyisen yhteiskunnan tarpeet tekemättä myönnytyksiä tulevien sukupolvien kustannuksella.

VIERAILE VALUVIKOJA -SIVUILLA >


Ihmisyyden ja osaamisen arvostus

Jokaisella ihmisellä on oikeus kokea itsensä arvokkaaksi, sillä katsomme, että talous ei mene ihmisyyden ja ihmisen arvostamisen edelle.

Arvostus, avoimuus ja läpinäkyvyys kaikessa Proriginin toiminnassa.

Business with origin >


Vastuullinen edelläkävijyys

Vastuullisuus on strateginen valinta. Proriginin tavoitteena on olla edelläkävijä ja yritys tekee töitä sen puolesta, että tuotteet toimivat luonnon monimuotoisuuden parhaaksi.

Yrityksessä noudatetaan eettisiä periaatteita, hyvää liiketapaa ja lakisääteisiä vaatimuksia, eikä yrityksessä hyväksytä korruptiota. Emme myöskään rahoita poliittista toimintaa.

DESIGN WITH ORIGIN >