Jokaisella ihmisellä on oikeus kokea itsensä arvokkaaksi, sillä katsomme, että talous ei mene ihmisyyden ja ihmisen arvostamisen edelle.

Arvostus, avoimuus ja läpinäkyvyys kaikessa Proriginin toiminnassa.

 


Business with Origin