Prorigin Oy on perustettu elokuussa 2014. 

Proriginin missiona on toimia kestävän kehityksen puolesta

Proriginin visiona vastuullinen edelläkävijyys. 

Proriginin visiona on olla omassa toiminnassaan vastuullisen liiketoiminnan edelläkävijä, joka kykenee omalla toiminnallaan sekä edesauttamaan arvojensa mukaisten toimintojen lisääntymistä ympäristössään että edistämään vastuullisen edelläkävijyyden ja kokeilevan kulttuurin lisääntymistä monella eri tasolla. Tämän lisäksi yritys pyrkii omalla panoksellaan tukemaan sitä muutosta, joka vaalii luontoa ja monimuotoisuuden säilymistä.

Prorigin on suomalainen yritys, joka: 

  • kouluttaa, konsultoi ja luennoi ympäristö- ja luontoaiheista, opetus- ja oppimismenetelmistä sekä arvopohjaisesta liiketoiminnasta
  • käsikirjoittaa tietokirjoja, opetus- ja oppimismateriaaleja, pelillisyyteen pohjautuvia materiaaleja printti- ja digitaalisena julkaistavaksi sekä tekee yhteistyötä kustantamojen kanssa 
  • valmistaa, valmistuttaa, markkinoi ja myy kierrätysmateriaalista valmistettua taidetta.

Prorigin kehittää erilaisia innovaatioita lisäämään kestävää taloutta, jossa ympäristö, ihminen ja talous huomioidaan kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa. Liiketoiminnan tavoitteena on taloudellisesti kannattava, ympäristövastuullinen ja ihmisten hyvinvointia lisäävä yritystoiminta. Kestävät arvot auttavat kasvattamaan toimintaamme kannattavasti, pitkäjänteisesti ja vastuullisesti.

Huomioimme kaikessa toiminnassamme kestävän kehityksen tavoitteet ja teemme aktiivista yhteistyötä eri verkostojen kanssa tavoitteiden edistämiseksi.
 

Proriginin arvot

Arvostus

Yhteistyö

Kehittäminen 

 

Arvostus

Arvostus, avoimuus ja läpinäkyvyys on avain kaikkeen tekemiseen. Arvostus näkyy jokaisessa kohtaamisessa ja siinä, kuinka kuuntelemme, annamme tilaa ja kohtelemme toisia. Arvostavassa toiminnassa keskustelu ja toiminta on rakentavaa, sillä jokaisella ihmisellä on oikeus kokea itsensä arvokkaaksi, eikä talous ei mene ihmisyyden ja ihmisen arvostamisen edelle. Toisten ja jokaisen työn arvostus on tärkeää, ja se edellyttää välittämistä, tasapuolista kohtelua ja herkkyyttä olla läsnä.

Päätöksenteossa painotetaan kestävän kehityksen periaatteita ja luodaan kehitystä, joka tyydyttää nykyisen yhteiskunnan tarpeet tekemättä myönnytyksiä tulevien sukupolvien kustannuksella.

 

VIERAILE OPETUS-KOULUTUS JA MATERIAALIT -SIVULLA 

 

Yhteistyö

Yhteistyö edellyttää halua ajatella ja toimia yhdessä. Yhteistyössä ei voita vahvin osapuoli, vaan viisain ratkaisu syntyy yhteisen ajattelun kautta. Yhteistyön perustaksi tarvitaan yhteinen tavoite, jonka kaikki osapuolet kokevat omakseen, ja jossa kaikilla on mahdollisuus hyötyä.

Yhdessä saadaan aikaan enemmän. Toiminnassamme yhteistyö tarkoittaa uskoa siihen, että yhdessä tekemällä kykenemme saavuttamaan enemmän kuin yksin yrittämällä tai vastakkain asettumalla. Tulevaisuus kuuluu kaikille.

 

VIERAILE BUSINESS WITH ORIGIN -SIVULLA

 

Kehittäminen 

”Tee se muutos, jonka haluat nähdä” ohjaa toimintaamme. Utelias ote kaikkeen uuteen on välttämätöntä alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Muutos tapahtuu monella tasolla ja ainoastaan aktiivisella ja säännöllisellä toiminnalla syntyy rohkeutta mennä eteenpäin. Kokeilemalla ja pilotoimalla luodaan ja vahvistetaan uutta suuntaa ja kasvua. Yritys haluaa vahvistaa tätä kokonaisvaltaista kehittymistä sekä luoda vastuullisen liiketoiminnan kehittämiselle entistä parempia edellytyksiä.

Kehittävässä toiminnassa etsitään ennakkoluulottomasti uusia ideoita ja toimintamalleja parhaimman ratkaisun löytymiseksi, jonka kautta syntyy valmius tunnistaa tosiasiat ja ottaa rohkeasti esiin uusia ja hankaliakin kysymyksiä.

Prorigin panostaa omassa toiminnassaan uudistumiseen ja muutoksentekijyyteen.

 

VIERAILE VALUVIKOJA -SIVULLA