Proriginin arvot ovat:

  • Luonnon vaaliminen
  • Ihmisyyden ja osaamisen arvostus
  • Vastuullinen edelläkävijyys
 

Prorigin Oy on perustettu elokuussa 2014. Proriginin missiona on toimia kestävän kehityksen ja vastuullisen yritystoiminnan puolesta. Proriginin visiona on olla vastuullisen liiketoiminnan edelläkävijä, joka kykenee omalla toiminnallaan edesauttamaan arvojensa mukaisten toimintojen lisääntymistä ympäristössään.

Prorigin on suomalainen yritys, joka kouluttaa, konstultoi ja luennoi arvopoh-jaisen liiketoiminnan puolesta sekä valmistaa, valmistuttaa, markkinoi ja myy jäte- ja kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita ja taidetta. Tämän lisäksi Prorigin tekee töitä eri yhteistyökumppaneiden kanssa kestävän kehityksen, 
jäte- ja kierrätysmateriaalien hyödynnettävyyden lisäämiseksi.

Prorigin kehittää erilaisia innovaatioita lisäämään kestävää taloutta, jossa ympäristö, ihminen ja talous huomioidaan kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa. Liiketoiminnan tavoitteena on taloudellisesti kannattava, ympäristövas-tuullinen ja ihmisten hyvinvointia lisäävä yritystoiminta. Kestävät arvot auttavat kasvattamaan toimintaamme kannattavasti, pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Huomioimme kaikessa toiminnassamme kestävän kehityksen tavoitteet ja teemme aktiivista yhteistyötä eri verkostojen kanssa tavoitteiden edistämiseksi.