Prorigin Oy on perustettu elokuussa 2014. Proriginin missiona on toimia kestävän kehityksen ja vastuullisen yritystoiminnan puolesta. Proriginin visiona on olla vastuullisen liiketoiminnan edelläkävijä, joka kykenee omalla toiminnallaan edesauttamaan arvojensa mukaisten toimintojen lisääntymistä ympäristössään.

Prorigin on suomalainen yritys, joka: 

  • kouluttaa, konsultoi ja luennoi ympäristö- ja luontoaiheista, opetus- ja oppimismenetelmistä sekä arvopohjaisesta liiketoiminnasta
  • käsikirjoittaa tietokirjoja, opetus- ja oppimismateriaaleja, pelillisyyteen pohjautuvia materiaaleja printti- ja digitaalisena julkaistavaksi sekä tekee yhteistyötä kustantamojen kanssa 
  • valmistaa, valmistuttaa, markkinoi ja myy kierrätysmateriaalista valmistettua taidetta.

Prorigin kehittää erilaisia innovaatioita lisäämään kestävää taloutta, jossa ympäristö, ihminen ja talous huomioidaan kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa. Liiketoiminnan tavoitteena on taloudellisesti kannattava, ympäristövastuullinen ja ihmisten hyvinvointia lisäävä yritystoiminta. Kestävät arvot auttavat kasvattamaan toimintaamme kannattavasti, pitkäjänteisesti ja vastuullisesti.

Huomioimme kaikessa toiminnassamme kestävän kehityksen tavoitteet ja teemme aktiivista yhteistyötä eri verkostojen kanssa tavoitteiden edistämiseksi.
 

Proriginin arvot

Luonnon vaaliminen

Ihmisyyden ja osaamisen arvostus

Vastuullinen edelläkävijyys 

 

Luonnon vaaliminen

Toimintamme lähtökohtana on luonnon vaaliminen. Tämä tarkoittaa sitä, että päätöksenteossa huomioidaan ekologiset näkökulmat ja painotetaan kestävän kehityksen periaatteita kaikissa valinnoissa.
Tavoitteena on luoda kehitystä, joka tyydyttää nykyisen yhteiskunnan tarpeet tekemättä myönnytyksiä tulevien sukupolvien kustannuksella.

VIERAILE OPETUS-KOULUTUS JA MATERIAALIT -SIVULLA 

 

Ihmisyyden ja osaamisen arvostus

Jokaisella ihmisellä on oikeus kokea itsensä arvokkaaksi, sillä katsomme, että talous ei mene ihmisyyden ja ihmisen arvostamisen edelle.
Arvostus, avoimuus ja läpinäkyvyys on mukana kaikessa Proriginin toiminnassa.

VIERAILE BUSINESS WITH ORIGIN -SIVULLA

 

Vastuullinen edelläkävijyys 

Vastuullisuus on strateginen valinta. Proriginin tavoitteena on olla edelläkävijä ja yritys tekee töitä sen puolesta, että tuotteet toimivat luonnon monimuotoisuuden parhaaksi.
Yrityksessä noudatetaan eettisiä periaatteita, hyvää liiketapaa ja lakisääteisiä vaatimuksia, eikä yrityksessä hyväksytä korruptiota. Emme myöskään rahoita poliittista toimintaa.

VIERAILE VALUVIKOJA -SIVULLA