Slideshow (100%x100%)
 

Prorigin Oy tekee yhteistyötä koulujen, kuntien, yhdistysten ja yritysten sekä erilaisten muiden organisaatioiden kanssa luennoimalla luonto- ja ympäristöaiheista. Luennot ovat räätälöitävissä ja suurin osa luennoista soveltuu kaikenikäisille sekä erilaisille kohderyhmille niin rajatun joukon virkistyspäiviksi kuin yleisötapahtumiksikin. Osa on selkeästi tarkoitettu ammattikasvattajille ja ympäristö/luontoalalle suuntautuville ammattilaisille. 

Luennon ajankohdasta, paikasta, kestosta ja hinnasta sovitaan tilaajan kanssa aina erikseen, vaikka esim. tuotekuvauksessa on esitetty alustava luennon kestoaika.

Koulutuskokonaisuuden ajankohdasta, paikasta, kestosta ja hinnasta sovitaan tilaajan kanssa aina erikseen.

Lintukurssit ammattikasvattajille

Yhdestä päivästä useamman päivän lintukurssit perustuvat maastotyöskentelyyn ja havaintojen tekoon. Kurssi tarjoaa käytännön läheisesti sen, miten opiskelijoille tulisi opettaa linturyhmiä ja mihin kussakin linturyhmässä kannattaa kiinnittää huomiota, jotta voimme oppia tunnistamaan eri lajeja, ymmärtämään niiden käytöstä ja suojelemaan luontoa jälkipolville. 

LINNUT 100 oppimismateriaalina

Tässä muutamasta tunnista puolenpäivän koulutukseen ammattikasvattaja saa erinomaiset valmiudet käyttää pelillisyyttä opetuksessaan. Koulutus perustuu kouluttajan käsikirjoittamaan LINNUT 100 -teokseen, jota pelaamalla oppii paitsi eri lintulajeja myös niiden ominaispiirteitä. Koulutuksessa käytetään eri työmuotoja ja -tapoja sekä itse linnuista oppien että oppien erilaisia tapoja pelata LINNUT 100 -peliä. Koulutuksessa saa kosolti vinkkejä siitä, miten integroida peliä mm. matematiikkaan, äidinkieleen, vieraisiin kieliin, taideaineisiin sekä millä lailla peliä voi käyttää myös liikunnallisiin harjoitteisiin ja maasto-opetukseen.   

Pedagoginen peli-ilta

Tämä muutaman tunnin kestävä koulutus on samaan pakettiin nivottua viihdettä ja koulutusta parhaimmillaan. Samalla kun pelataan LINNUT 100 -peliä osallistuja oppii kosolti linnuista ja ryhmässä keksitään uusia pedagogisia tapoja pelata peliä. Tämä on kevyt- ja viihteellinen versio LINNUT 100 -oppimismateriaalikoulutuksesta. Erinomainen valinta esimerkiksi tyky-ohjelmaksi tai mihin vain jossa hyväntuulinen koulutushetki on paikallaan.

Ekologiaa leikkien                   

Miten maapallo toimii ja mitkä perustavanlaatuiset seikat ylläpitävät elollisuutta maapallolla? Tässä koulutuksessa käydään läpi ekosysteemin periaatteet, jotka takaavat elämän maapallolla. Koulutukseen kuuluu teorialuento- ja käytännön harjoitusosioita ja koulutus tapahtuu sekä sisä- että ulkotiloissa. Pedagogiikka noudattaa kokonaisvaltaista kasvatuskäsitystä, jossa tietojen ja tunteiden yhdistämisen lisäksi sosiaalisuus ja motoriikka ovat integroitu käytännön oppimistilanteissa. Suosittuja Ekologiaa leikkien -koulutuksia vetäjä on pitänyt 90-luvulta lähtien ja vuosien saatossa ohjelma on kehittynyt yhteiskuntamuutoksen mukana. Tässä koulutuksessa riittää vauhtia niin aivoille kuin koko kehollekin!
 

Globaalit ympäristöongelmat

Maailman koulutetuimmilla ammattikasvattajilla on erinomainen vaikutusmahdollisuus edistää ympäristön hyvinvointia kasvatuksen keinoin. Millään muulla ammattiryhmällä ei ole niin kattavaa ja suoraa vaikuttamiskontaktia maamme lapsiin ja nuoriin kuin opettajilla ja muilla ammattikasvattajilla. Tulevaisuuden hyvinvoinnin teemme nyt lasten ja nuorten avulla vaikuttaen lähiympäristöön ja sen myötä globaalisti. Nyt opetuksessa käyttämämme menetelmät, välineet ja tapa opiskella on tulevaisuuden kannalta ratkaisevia. Luennolla käydään läpi suurimmat globaalit ympäristöhaasteet, jotka jokaisen kasvattajan tulisi tietää.

 • Kesto: 1h 30 min. tai sopimuksen mukaan.
 • Vaadittava välineistö: dataprojektori/älytaulu
 • Käy kaikkina vuodenaikoina.

Digitaaliset oppimismateriaalien käyttö – rytmitys ja rajaus

Digitaalinen materiaali opetuksessa on erinomainen renki. Materiaalia on saatavilla paljon - hyvä niin. Tärkeää on tiedostaa oma ja työyhteisön oppimis-opetuskäsitys ja tarkistaa aika ajoin millä lailla opetuksen rytmittää niin, että digitalimateriaali muun opetuksen kanssa edistää opetuksen laatua. Keskistä on se missä määrin, millä tavoin ja miten hyvä tasapaino löytyy opetusmateriaalien, menetelmien ja opitun arvioinnin välillä. Luennolla perehdytään näiden tasapainoon. Esimerkkinä luennolla käytetään mm. luennoijan käsikirjoittamaa Molupo – Mobiililuontopolkua.

 • Kesto: 1h 30 min. tai sopimuksen mukaan.
 • Vaadittava välineistö: dataprojektori/älytaulu
 • Käy kaikkina vuodenaikoina.

Suomen luonto Nuorgamista Hankoon - opetusvinkit

Luento pohjautuu luennoitsijan vuonna 2017 kuvaamaan materiaaliin Suomen luonnosta v. 2017 Nuorgamista Hankoon (linkki yleisöluentoon: Suomen luonto kiharoista hameenhelmaan).  Luennolta saat kattavan annoksen siitä, miten voit hyödyntää tätä ainutlaatuista kuva- ja videomateriaalia opetuksessasi. Kuva- ja videomateriaalia kertyi yli 1500 kilometrin matkalla valtavasti. Lisäksi kuvamateriaaleihin liittyy 28 blogitekstiä. Luennolla käydään läpi, miten voit käyttää aineistoa opetuksen integrointivälineenä ja erityisesti biologian ja maantieteen sekä ympäristöopin opetuksessa. 

 • Kesto: 1h 30 min. tai sopimuksen mukaan.
 • Vaadittava välineistö: dataprojektori/älytaulu
 • Käy kaikkina vuodenaikoina.
   

Ihmeelliset linnut 

Maapallolla on tavattu n. 10 000 lintulajia ja Suomessakin 482 luonnonvaraista lajia (BirdLife Suomi 15.3.2020). Linnut ovat levittäytyneet kaikille mantereille ja lähes kaikkiin biotooppeihin mitä maapallolta löytyy. Kekseliäiden siivekkäiden ominaispiirteet hätkähdyttävät, onpa kyseessä sitten laulaminen, kosiorituaalit, lentäminen tai vaikkapa ravinnon hankinta. Tällä luennolla pureudutaan lintujen ainutlaatuisiin käyttäytymispiirteisiin, joita voi oppia havainnoimaan myös aivan lähiympäristössä, mutta luennolla käsitellään myös maailman eri kolkista luennoijan ottamia kuvia ja videoita. Luennolla näytettävältä videolta selviää myös kumpi vei pidemmän korren kala-ateriasta Galapagossaarilla - isokaappari vai sinijalkasuulan poikanen.  

 • Kesto: 60 min. tai sopimuksen mukaan.
 • Vaadittava välineistö: dataprojektori/älytaulu
 • Käy kaikkina vuodenaikoina.
 • Sopii sovellettuna kaikenikäisille.

Tapaamisia maailman eliöiden kanssa

Maapallolla on miljoonia eliölajeja ja ne ovat sopeutuneet aikojen saatossa ainutlaatuiseen elämäntyyliinsä. Jokainen eliö on mestariteos ja häikäisevä näky elinympäristössään. Luento koostuu tarinoista sekä runsaasta video ja kuvamateriaalista, jotka luennoija on havainnoinut ja taltioinut eri puolilta maapalloa kotiportailta maanääriin, meren pohjasta vuoristoon ja rutikuivasta erämaasta sumumetsiin.  

 • Kesto: 60 min. tai sopimuksen mukaan.
 • Vaadittava välineistö: dataprojektori/älytaulu
 • Käy kaikkina vuodenaikoina.
 • Sopii sovellettuna kaikenikäisille.

Suomen luonto kiharoista hameenhelmaan

Suomi sijaitsee 60-70 leveyspiirien välillä, väli-ilmaston alueella ja maamme koostuu suurelta osin metsien ja järvien mosaiikista sekä meren rannikosta. 
Millainen on Suomen luonto? Miltä 100-vuotiaan maamme luonto näyttää? Luennoitsija kuvasi Suomen juhlavuonna maamme luontoa Nuorgamista Hankoon 31.5.-27.7.2017. Matkareitti kulki Lapin tuntureilta etelään länsirannikkoa myötäillen mantereisen Suomen eteläkärkeen, yhteensä yli 1500 kilometriä. Luento käsittelee Suomen luonnon piirteitä tuntureilta merenrantaan ja naavametsistä meren ulapoille. Huikeat maisemat biotooppien tyyppieliölajeineen tempaisevat matkaan mukaan. Lähde retkelle häikäisevän kauniiseen Suomen luontoon kuvien kautta!

 • Kesto: 60 min. tai sopimuksen mukaan.
 • Vaadittava välineistö: dataprojektori/älytaulu
 • Käy kaikkina vuodenaikoina.
 • Sopii sovellettuna kaikenikäisille.

Panun bongausvinkit Hämeenlinnan seudulla keväisin

Lintuja pesii Suomessa n. 250 lajia. Osa linnuista muuttaa etelään talveksi palaten sitten maahamme keväisin pesimään. Osa maassamme tavattavista linnuista ei pesi täällä lainkaan, vaan muuttavat maamme kautta, kuitenkin levähtäen täällä hetken. Luennolla käsitellään Hämeenlinnan seudulla tavattavia lintuja keväisin. Luennolla käsitellään lintujen muuttoaikataulu lajeittain/lajiryhmittäin ja missä lintuja voi nähdä. Lintujen kevätmuutto on luontonäytelmä parhaimmillaan!

 • Kesto: 1h 30 min. tai sopimuksen mukaan.
 • Vaadittava välineistö: dataprojektori/älytaulu
 • Käy kaikkina vuodenaikoina.
 • Sopii sovellettuna kaikenikäisille.
   

Vesiemme suuria ja pieniä hirviöitä

Luennolla käsitellään sitä, mitä kaikkea vesistämme löytyy kuvien ja videoiden höystäminä. Voiko olla niin, että ahnaimmilla saalistajilla ei ole edes hampaita? Mihin perustuu vesien eliöiden huippuunsa viety ravinnon hankkiminen? Todellisuus on keksittyä  hurjempaa ja uskomattomampaa. Luennolla tämäkin tulee kuulluksi ja nähdyksi.

 • Kesto: 60 min. tai sopimuksen mukaan.
 • Vaadittava välineistö: dataprojektori/älytaulu
 • Käy kaikkina vuodenaikoina. Luentoon voi liittää työpajan.
 • Sopii sovellettuna kaikenikäisille.

Mitä linnut puuhaavat?

Lintulajien tunnistaminen on mukavaa, mutta sehän vasta onkin hauskaa, kun tietää, mitä linnut tekevät. Lintulajien käyttäytymisessä on melkoisia eroja, sillä ne elävät niin monenlaisissa paikoissa, syövät erilaista ravintoa, ja puolison hurmaaminen se vasta vaatiikin erikoisia lajityypillisiä taitoja. Tällä luennolla kuullaan uskomattomia tarinoita lintujen kiehtovista käytöspiirteistä. Et voi uskoa korviasi – totta ne kuitenkin ovat, luennoitsijan itse näkemiä, kuulemia ja kuvaamia! 

 • Kesto: 60 min. tai sopimuksen mukaan.
 • Vaadittava välineistö: dataprojektori/älytaulu
 • Käy kaikkina vuodenaikoina. Luentoon voi liittää keväällä ja kesällä linturetken lähiympäristöön.
 • Sopii sovellettuna kaikenikäisille.

Outoja eliöitä maailmalta

Maapallolla tavataan miljoonia eliölajeja ja ne ovat kehittäneet pitkän ajan kuluessa erikoisia ja ainutlaatuisia elämäntyylejä selviytyäkseen. Jokainen eliö on mestariteos ja häikäisevä näky elinympäristössään. Luento koostuu tositapahtumista eri eläinlajien kekseliäistä tavoista elää ja kukoistaa.  Luennolla käytetään runsaasti video, ääni- ja kuvamateriaalia, jotka luennoija on nähnyt eri puolilta maapalloa kotirappusilta maailman ääriin vuorenhuipuilta meren pohjaan.  Luennolla selviää mikä ajoi luennoitsijaa takaa Galapagossaarilla, mihin hän meinasi sotkeutua Floridassa, kuka pomppasi reppuun Gibraltarilla, miksi piti istua Dominikaanisessa tasavallassa meren pohjassa hetken aikaa, mikä nousi nokiliitäjien parveileman veden alta Madeiralla, kuka yritti purra aurinkolasit Balilla….  lukematon määrä muita sattumuksia.

 • Kesto: 60 min. tai sopimuksen mukaan.
 • Vaadittava välineistö: dataprojektori/älytaulu
 • Käy kaikkina vuodenaikoina. Luentoon voi liittää työpajan Eliöiden sopeutuminen ympäristöönsä.
 • Sopii sovellettuna kaikenikäisille.
   

LUE KOULUTUSMATERIAALEISTA

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Panu Villanen
 panu.villanen@prorigin.fi
 +358 50 528 4534