Jaana Villanen on arvostrategi, palvelu- ja liiketoimintavalmentaja, puhuja, juontaja, tarinankertoja ja osallistava kouluttaja, joka on loputtoman kiinnostunut sekä jokaisen ihmisten että yritysten kehittämisestä arvopohjaisesti. Jaana uskoo siihen, että kaikki on mahdollista, ja tekee intohimoisesti töitä mission, vision ja arvojen puolesta. Hän näkee ne yksilöiden, yritysten ja organisaatioiden menestystekijöinä. Kun organisaatiossa kehitetään arvotaitoja ja nostetaan arvot ja arvojohtaminen esille, synnytetään uudenlaista kykyä toimia, tehdä päätöksiä ja ottaa niitä askeleita, joissa osallisuus ja kokeilu muodostavat organisaatiokulttuuria. Jaana on kouluttanut yli 12 vuotta ja saa paljon kiitosta osallistavasta otteestaan ja inspiroivasta tavasta herätellä tärkeisiin asioihin.

Jaana haluaa kaikessa toiminnassa pureutua arvojen, merkityksellisyyden ja rohkeuden voimaan, ja haastaa uskaltamaan pysähtymään kahden tärkeän kysymyksen äärelle, jotka ovat: ”Kuka minä olen?” ja ”Mitä minä haluan?” Jaana uskoo, että löytäessämme tärkeät asiat, joita haluamme edistää, kykenemme viemään toimintamme täysin uudelle tasolle. Välittäminen on hänelle tärkeä arvo, joka näkyy asioiden ”tonkimisena” ja perehtymisenä, asioiden loppuun saattamisena ja toisten auttamisena.

Jaana uskoo, että arvot ovat kaiken perusta, voimavara, osa persoonallisuudesta, joiden kautta hahmotamme ja arvotamme maailmaa. Arvot ovat tekoja, ja niiden avulla asetamme asioita tärkeysjärjestykseen. Ne ohjaavat toimintaa varsinkin vaikeina aikoina, juuri silloin, kun ei ole välttämättä paljon muuta, mihin tukeutua. Jaana Villanen haluaa omassa elämässään edistää ja toteuttaa itselleen merkityksellisiä asioita. Tämä konkretisoituu Jaanan tekemisessä monella tavalla ja tasolla.

Jaana Villanen on koulutukseltaan immateriaalioikeuksiin erikoistunut juristi (HTM), ammatillinen pedagogi AmO, NTM, tuotekehittäjä, Life Coah ja palvelumuotoilija. Hän on loputtoman utelias opiskelija, joka haluaa alati oppia uutta ja kehittää omaa toimintaansa kyetäkseen siten auttamaan muita myös siinä. Jaana on myös kirjoittanut tietokirjoja, jotka pureutuvat sekä tuotekehityksen saloihin että kehittämisen asenteeseen ja itsensä johtamiseen.

Jaana Villanen

 jaana.villanen@prorigin.fi
 +358 500 484 477
 www.jaanavillanen.fi
 www.huippunaiset.fi