Panu Villanen on yrityksen perustaja, osakas ja toimitusjohtaja. Panu Villanen on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri, luokan- ja biologian aineenopettaja. Villanen toimii luonnon- ja ympäristötieteiden popularisoijana monialaisesti, ja hänelle luonnon suojeleminen - ilmaston muutoksen hillitseminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja ympäristön kemikalisoitumisen vähentäminen -on sydämen asia.

Villanen on toiminut opettajana ja erityisesti ammattikasvattajien kouluttajana yli 25 vuotta, mutta myös pitänyt lukuisia luentoja ja koulutustilaisuuksia ympäristö- ja luontoaiheista myös yrityksille ja erilaisille yhteisöille sekä on tuttu ääni luontoilloissa ja Ylen radioaalloilla luontoasiantuntijana. 

Villanen toimii myös tuotekehittäjänä (TKEAT) ja viimeisimmät teokset (Linnut opaskirja ja korttipeli, v. 2019 ja LINNUT 100, v. 2020) ovat olleet lintuaiheisia pelejä koko kansan pelattavaksi. Villanen on toiminut vuosikaudet erityisesti digitaalisten oppimateriaalien käsikirjoittajana ja niinpä lintupelit ja käsikirjoitusvaiheessa olevat uudet pelit tullaan työstämään myös digitaaliversioina.

Panu Villanen perusti Luontoakateemin kesällä 2020. Hankkeen tarkoituksena on edistää laajan asiantuntijajoukon yhteistyönä kansalaisten luontotietämystä ja saada aikaan ymmärrystä sekä kokemuksia suomalaisen luonnon ainutlaatuisuudesta www.luontoakateemi.fi. 
Lisäksi Panu Villanen toimii erilaisissa yhdistyksissä ja säätiöissä asiantuntijana, mutta myös innostuneena luontoharrastajana olipa kyse sitten lammasaidan rakentamisesta rantaluhdille tai yhtenä havainnoijana linnuston selvitystyössä lintutieteellisen yhdistyksen kautta.

Ympäristövastuullisuuden ja -tietoisuuden välittäminen kansalaisille, hiili- ja ravinnejalanjäljen keventäminen ja raaka-aineiden kierrätettävyys ylikulutuksen torjunnassa ovat avainasemassa. Villanen uskoo, että tieteen avulla saadun luotettavan tiedon, taiteen ja uudenlaisen luontokerronnan menetelmien avulla voidaan edistää ympäristönsuojelua tuloksellisesti. Tulevaisuuden haaste on se, kuinka voimme uudella kestävällä tavalla tehdä ympäristömyönteistä kulttuuria sen kaikilla sektoreilla ja välittää sen sanomaa tuleville sukupolville

Panu Villanen

 panu.villanen@prorigin.fi
 +358 50 528 4534
 www.valuvikoja.fi
 www.luontoakateemi.fi